Mga palatuntunan

Mga Nilalaman ng Pahina

pagpapakilala

Ito ang aming mga tuntunin at kundisyon para sa paggamit ng digital network na ito, na maaari mong i-access sa maraming paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa World Wide Web, digital television, PDA, mobile cellphone at RSS feed. Sa mga tuntunin ng serbisyo at kundisyon ng paggamit na ito, kapag sinabi namin ang "The Binary Options Blog" ang ibig naming sabihin ay ang digital information network na pinapatakbo ng o sa ngalan namin o ng aming mga pangunahing kumpanya, subsidiary at affiliate (sama-samang pinangalanan bilang "kami"), anuman ang ng kung paano mo ina-access ang network, pati na rin ang anumang paraan ng pag-access sa mga iyon sa pamamagitan ng aming website o isang third-party na website. Gayunpaman, kapag na-access mo ang aming website, sumasang-ayon ka na sumailalim sa mga tuntunin at kundisyon na ito.


1. Pagpaparehistro ng Account

Maaari mong i-access ang mga lugar ng aming website na nangangailangan ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagiging isang rehistradong miyembro at paglikha ng isang account sa amin. Sumasang-ayon kang maging responsable para sa pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng iyong mga password o iba pang mga pagkakakilanlan ng account na iyong pipiliin at lahat ng aktibidad na nagaganap sa ilalim ng iyong account.

Sa pamamagitan ng pagrehistro sa aming website, sumasang-ayon ka na:

(i) ang iyong account at password ay personal sa iyo at hindi maaaring gamitin ng sinuman upang ma-access ang aming website;

(ii) hindi ka gagawa ng anumang bagay na tutulong sa sinumang hindi rehistradong user na magkaroon ng access sa anumang lugar ng pagpaparehistro ng aming website; at

(iii) hindi ka gagawa ng mga account sa pagpaparehistro upang abusuhin ang pagpapagana ng aming website, o iba pang mga user; at hindi mo hahanapin na ipasa ang iyong sarili bilang isa pang gumagamit.

Pumayag ka abisuhan kami kaagad kung nalaman mo ang anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong password o mga identifier ng account ng iba.


2. Pagwawakas ng pagpaparehistro

Kung hindi mo na gustong magkaroon ng rehistradong account, maaari mong wakasan ang iyong account sa pamamagitan ng paggamit ng aming makipag-ugnayan sa form na. Kung hindi mo na tinatanggap ang mga tuntunin at kundisyon na ito, o anumang pagbabago sa hinaharap sa mga tuntunin at kundisyon na ito, dapat mong ihinto ang paggamit sa aming website. Ang patuloy na paggamit ng aming website ay nagpapahiwatig ng iyong patuloy na pagtanggap sa mga tuntunin ng serbisyo at kundisyon ng paggamit na ito.

Kung sa anumang kadahilanan, naniniwala kami na hindi ka sumunod sa mga tuntunin at kundisyon na ito, maaari naming, sa aming sariling paghuhusga, kanselahin kaagad ang iyong pag-access sa mga lugar ng pagpaparehistro ng aming website at nang walang paunang abiso.

Maaari naming wakasan ang iyong nakarehistrong account, sa aming sariling paghuhusga, sa pamamagitan ng pag-email sa iyo sa address na iyong nairehistro na nagsasaad na ang kasunduan ay winakasan.


3. Paggamit ng materyal na lumalabas sa aming mga pahina

Ang iyong paggamit sa aming website ay para sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit lamang. Kinikilala mo na, bilang sa pagitan namin at mo, maliban kung iba ang nakasaad, ang nilalaman at mga ad ng user (tulad ng tinalakay sa ibaba), kami ang nag-iisang may-ari ng lahat ng nilalaman sa website, kasama, nang walang limitasyon, lahat ng naaangkop na copyright, patent, trademark, trade mga lihim, trade name, logo, at iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian dito, pati na rin ang teksto, mga larawan, graphics, logo, audio, video at iba pang materyal na lumalabas sa aming website. Ang aming website ay protektado ng mga batas sa copyright at iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian ng St. Vincent at ang Grenadines at protektado sa buong mundo ng mga naaangkop na internasyonal na mga kasunduan sa copyright.

Maaari kang mag-download at mag-print ng mga extract mula sa aming website para sa iyong sariling personal at hindi pangkomersyal na paggamit lamang, sa kondisyon na mapanatili mo at sumunod sa anumang pagpapatungkol ng may-akda, copyright o trademark na abiso o paghihigpit sa anumang materyal na iyong dina-download o nai-print. Hindi mo maaaring gamitin ang alinman sa aming website para sa anumang iba pang layunin nang walang paunang nakasulat na pag-apruba. Maliban kung hayagang pinahintulutan namin, hindi ka pinapayagang lumikha ng isang database sa electronic o papel na form na binubuo ng lahat o bahagi ng materyal na lumalabas sa aming website.

Kung nais mong gamitin ang aming nilalaman maliban sa pinahihintulutan ng mga tuntunin ng serbisyo at kundisyon ng paggamit na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang makipag-ugnayan sa form na. Kung nagpapatakbo ka ng serbisyo sa pagsasama-sama ng balita na naniningil ng bayad sa subscription sa mga user nito, kailangan mong direktang lumapit sa amin upang talakayin ang iyong mga kinakailangan sa paglilisensya.


4. Disclaimer ng pananagutan

Sa lawak na pinahihintulutan ng batas, hindi kami tumatanggap ng anumang pananagutan para sa anumang pahayag sa aming website. Wala sa aming website ang ibinigay para sa anumang partikular na layunin o sa kahilingan ng sinumang partikular na tao. Para sa pag-iwas sa kalituhan, hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala na dulot ng iyong paggawa, o hindi paggawa, anumang bagay bilang resulta ng pagtingin, pagbabasa o pakikinig sa aming website o anumang bahagi nito. Maaari mong ma-access ang iba pang mga website sa pamamagitan ng mga hyperlink mula sa aming website. Ang mga website na ito ay wala sa ilalim ng aming kontrol, at hindi kami mananagot sa anumang paraan para sa alinman sa kanilang mga nilalaman.

Hindi kami nagbibigay ng anumang mga garantiya tungkol sa aming website o mga nilalaman nito. Sa partikular, hindi namin ginagarantiyahan na ang aming website o alinman sa mga nilalaman nito ay walang virus. Dapat kang gumawa ng iyong sariling mga pag-iingat sa bagay na ito dahil hindi kami tumatanggap ng pananagutan para sa anumang impeksyon ng virus o iba pang kontaminasyon o ng anumang bagay na may mga mapanirang katangian.

Bagama't gagawin namin ang aming makakaya upang makapagbigay ng tuluy-tuloy, walang patid na pag-access sa aming website, hindi namin ito ginagarantiya. Hindi kami tumatanggap ng responsibilidad o pananagutan para sa anumang pagkaantala o pagkaantala.


5. Proteksyon ng data

Pakitingnan ang aming patakaran sa privacy para sa mga detalye kung paano kinokolekta ang personal na pagkakakilanlan ng impormasyon at maaaring iproseso o ibahagi sa iba. Makikita mo ang kumpletong online na patakaran sa privacy sa thebinaryoptionsblog.com/privacy-policy/


6. Mga pagbabago sa mga tuntunin at kundisyon ng paggamit na ito

Pakitandaan na maaari naming baguhin ang mga tuntunin at kundisyon na ito paminsan-minsan sa aming sariling pagpapasya at inilalaan namin ang karapatang gawin nang wala ang iyong pahintulot. Ang anumang binagong tuntunin at kundisyon ay malalapat sa oras ng pag-post sa aming website. Pakitiyak na regular mong suriin ang mga tuntunin at kundisyon na ito dahil ituturing kang tumanggap ng isang variation kung patuloy mong gagamitin ang aming website pagkatapos itong mai-post.


7. Namamahala sa batas at hurisdiksyon

Ang mga tuntunin at kundisyong ito ay pinamamahalaan ng batas ng St. Vincent at ng Grenadines at ang mga partido ay sumasang-ayon na magsumite sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng St. Vincent at ng Grenadines.

Sumasang-ayon ka na ang eksklusibong hurisdiksyon para sa anumang paghahabol o hindi pagkakaunawaan sa amin o nauugnay sa anumang paraan sa iyong paggamit sa aming website ay namamalagi sa mga hukuman ng St. Vincent at ang Grenadines, at higit ka pang sumasang-ayon at tahasang pumapayag sa paggamit ng personal na hurisdiksyon sa mga korte ng St. Vincent at ang Grenadines, kaugnay ng anumang naturang hindi pagkakaunawaan at kabilang ang anumang paghahabol na kinasasangkutan namin o ng aming mga kaakibat, subsidiary, empleyado, kontratista, opisyal, direktor, provider ng telekomunikasyon, at provider ng nilalaman. Sumasang-ayon ka na ang anumang dahilan ng pagkilos o pag-aangkin na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong paggamit sa aming website ay dapat na simulan sa loob ng isang taon pagkatapos ng pagkilos o pagkukulang na nagdulot ng paghahabol o dahilan ng pagkilos ay lumitaw.


8. Pagbabayad-pinsala

Sumasang-ayon kang ipagtanggol, bayaran ng danyos, at pawalang-sala kami, mga magulang, subsidiary, at mga kaakibat nito, at bawat isa sa kani-kanilang mga opisyal, direktor, at empleyado mula sa anuman at lahat ng claim, pananagutan, gastos, at gastos, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa , mga bayarin at gastos ng mga abogado, na nagmumula sa isang paglabag mo o ng sinumang gumagamit ng iyong account sa mga tuntunin at kundisyon o patakaran sa privacy na ito o nagmumula sa isang paglabag sa iyong mga obligasyon, representasyon at mga warranty sa ilalim ng mga tuntunin at kundisyong ito.


9. Walang waiver

Ang aming kabiguan na igiit o ipatupad ang anumang probisyon ng mga tuntunin ng serbisyong ito ay hindi dapat ipakahulugan bilang isang pagwawaksi ng anumang probisyon o karapatan ng aming website.


10. Karagdagang Mga Paghihigpit sa Nilalaman

Bilang karagdagan, sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang aming website upang mag-upload, mag-post, mag-e-mail, o kung hindi man ay magpadala ng anumang nilalaman na wala kang karapatang ipadala sa ilalim ng anumang batas o regulasyon o sa ilalim ng anumang relasyong kontraktwal o katiwala (tulad ng impormasyon ng tagaloob , intelektwal, pagmamay-ari o kumpidensyal na impormasyong natutunan o isiwalat bilang bahagi ng mga relasyon sa trabaho o sa ilalim ng mga kasunduan sa hindi paglalahad at sa sinasadya o hindi sinasadyang paglabag sa anumang naaangkop na lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga regulasyong ipinahayag ng Estados Unidos Securities and Exchange Commission, anumang mga panuntunan ng anumang pambansa o iba pang securities exchange, kabilang, nang walang limitasyon, ang New York Stock Exchange, ang American Stock Exchange, o ang NASDAQ, at anumang mga panuntunan, regulasyon, kautusan, direktiba at mga katulad na may puwersa Ng batas).


11. Mga Karagdagang Disclaimer

Sumasang-ayon ang mga bisita sa aming website na ang kanilang paggamit sa aming website ay nasa sarili nilang panganib. Ang aming website ay ibinigay “as is” at “as available,” nang walang anumang uri ng warranty, alinman sa hayag o ipinahiwatig kabilang ngunit hindi limitado sa:

(i) anumang mga garantiya tungkol sa pagkakaroon, katumpakan, kaangkupan, pagiging maaasahan, pagiging napapanahon, o pagiging kapaki-pakinabang ng nilalaman ng aming website; at

(ii) anumang warranty ng titulo, warranty ng hindi paglabag, o warranty ng pagiging mapagkalakal o kaangkupan para sa isang partikular na layunin. Ang aming website ay hindi rin gumagawa ng mga representasyon at garantiya tungkol sa anumang mga naka-hyperlink na website at wala kaming pananagutan o pananagutan na may kinalaman sa iyong paggamit ng mga naturang website. Sa ilang pagkakataon, ang content na ginawang available sa aming website ay maaaring kumatawan sa mga opinyon at paghatol ng mga provider o user, gaya ng content ng user. Kami at ang aming mga kaanib ay hindi nag-eendorso o sila ay mananagot o mananagot para sa katumpakan o pagiging maaasahan ng anumang pahayag na ginawa sa aming website ng sinuman maliban sa awtorisadong aming mga empleyado na kumikilos sa ganoong kapasidad.

Ang disclaimer ng pananagutan na ito ay nalalapat sa anumang pinsala o pinsalang dulot ng aming website, kasama, nang walang limitasyon, ang mga pinsala o pinsalang iyon na naganap bilang resulta ng:

(i) anumang pagkakamali, pagkukulang, pagtanggal, o depekto sa nilalamang makukuha sa aming website; o

(ii) anumang kabiguan ng pagganap, pagkakamali, pagtanggal, pagkaantala, pagtanggal, depekto, pagkaantala sa operasyon o paghahatid, virus ng computer, pagkabigo sa linya ng komunikasyon, pagnanakaw o pagkasira ng mga talaan, impormasyon o data, hindi awtorisadong pag-access sa, pagbabago ng, o paggamit ng mga rekord, impormasyon o data, kung para sa paglabag sa kontrata, tort, kapabayaan, paninirang-puri, o anumang iba pang dahilan ng pagkilos. Hindi namin ginagarantiya o ginagarantiya na ang pag-access sa aming website ay hindi maaantala o walang error.

Maaaring hindi payagan ng naaangkop na batas ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty, kaya maaaring hindi nalalapat sa iyo ang pagbubukod sa itaas.


12. Limitasyon ng pananagutan

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na, hanggang sa ganap na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, anuman ang anyo ng aksyon, kung nasa kontrata, tort (kabilang ang kapabayaan) o kung hindi man, sa anumang pagkakataon ay hahawak sa amin o sa aming mga kaanib, kasama, nang walang limitasyon, ang kanilang kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, kahalili at itinalaga, na mananagot sa iyo o sa alinmang partido para sa anumang direkta o hindi direktang pagkawala, pinsala, gastos, gastos o pananagutan ng anumang uri (“pagkawala”) na magmumula sa anumang paraan sa labas o may kaugnayan sa ang pagkakaroon, paggamit, pag-asa, o kawalan ng kakayahang gamitin ang aming website, kabilang ang (nang walang limitasyon): mga pinsala para sa pagkaantala ng negosyo, pagkawala ng negosyo at iba pang kita, pagkawala ng mga programa, gastos sa pagpapalit ng kagamitan o software o pagkawala ng mga talaan, impormasyon o data, pagkawala ng paggamit ng data, pagkawala ng kita, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng mga customer, pagkawala o pinsala sa reputasyon, pagkawala ng kapital, mga gastos sa downtime, pagkawala sa ilalim o kaugnay ng anumang ibang kontrata, o pagkawala ng inaasahang ipon o benepisyo s;

(i) mga pinsala para sa pagkagambala sa negosyo, pagkawala ng negosyo at iba pang kita, pagkawala ng mga programa, gastos sa pagpapalit ng kagamitan o software o pagkawala ng mga tala, impormasyon o data, pagkawala ng paggamit ng data, pagkawala ng kita, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng mga customer, pagkawala o pinsala sa reputasyon, pagkawala ng kapital, mga gastos sa downtime, pagkawala sa ilalim o kaugnay ng anumang iba pang kontrata, o pagkawala ng inaasahang matitipid o benepisyo; anumang hindi direkta, espesyal, huwaran, parusa, nagkataon o kinahinatnang pagkawala; o

(ii) anumang hindi direkta, espesyal, huwaran, parusa, nagkataon o kinahinatnang pagkawala; o

(iii) anumang pagkawala na maiuugnay sa mga pagkakamali, pagtanggal, o iba pang mga kamalian sa aming website. Nalalapat ang pagbubukod ng pananagutan sa seksyong 4 na ito kahit na pinayuhan kami ng posibilidad ng naturang pagkawala.

Dahil hindi pinapayagan ng ilang estado o hurisdiksyon ang pagbubukod o limitasyon ng pananagutan para sa mga partikular na uri ng pagkawala, sa naturang mga estado o hurisdiksyon, ang aming pananagutan ay dapat na limitado sa lawak na pinahihintulutan ng batas (sa gayon ay pinapaliit ang aming pananagutan sa iyo sa pinakamababang halaga na naaangkop pinahihintulutan ng batas).


13. Mga Non-Excludable Obligations

Kaugnay ng mga Non-Excludable Obligations, maliban sa mga kalakal o serbisyo ng isang uri na karaniwang nakukuha para sa personal, domestic o sambahayan na paggamit o pagkonsumo (kung saan ang aming pananagutan ay hindi masyadong limitado sa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon na ito), ang aming pananagutan sa iyo para sa ang kabiguang sumunod sa anumang Non-Excludable Obligation ay limitado sa:

(i) sa kaso ng mga serbisyo, ang pinakamababa sa halaga ng muling pagbibigay ng mga serbisyo at pagbabayad ng halaga ng muling pagbibigay ng mga serbisyo; at

(ii) sa kaso ng mga kalakal, ang pinakamababa sa halaga ng pagpapalit ng mga kalakal, pagbibigay ng katumbas na mga kalakal o pagpapaayos ng mga kalakal, o pagbabayad ng halaga ng pagpapalit ng mga kalakal, pagbibigay ng katumbas na mga kalakal o pagpapaayos ng mga kalakal.


Huling na-update ang dokumentong ito noong ika-7 ng Enero, 2019

Mga Tuntunin ng Serbisyo 1Mga Tuntunin ng Serbisyo 2Mga Tuntunin ng Serbisyo 3Mga Tuntunin ng Serbisyo 4Mga Tuntunin ng Serbisyo 5Mga Tuntunin ng Serbisyo 6
Mag-scroll sa Tuktok